Chuyên đề luyện thi đại học – Phan Huy Khải

chuyên đề 1: hàm số – đạo hàm

6 part x 25.35MB = 152.14MB
Part 01: http://www.mediafire.com/?y3jnjjnm5ny
Part 02: http://www.mediafire.com/?qiykm1kjzi1
Part 03: http://www.mediafire.com/?zyyndthjd50
Part 04: http://www.mediafire.com/?minmtuzzwty
Part 05: http://www.mediafire.com/?y2meyzmt2xn
Part 06: http://www.mediafire.com/?1njqytik2mm
pass bai 1: doananhluanst-itfriend.org-phanhuykhaibai1-chuyendeluyenthidaihoc

chuyên đề 2:đồng biến – nghịch biến
10 part x 22.6MB = 226MB
Part 01: http://www.mediafire.com/?ygjnzqionav
Part 02: http://www.mediafire.com/?gnynibwdymd
Part 03: http://www.mediafire.com/?3t5mtm3chzm
Part 04: http://www.mediafire.com/?katmt121nmw
Part 05: http://www.mediafire.com/?jyzwnrnyto2
Part 06: http://www.mediafire.com/?2myammz225v
Part 07: http://www.mediafire.com/?yx52niyqgmx
Part 08: http://www.mediafire.com/?d3ujhmiijjo
Part 09: http://www.mediafire.com/?x0oj4yn4ykz
Part 10: http://www.mediafire.com/?zwm2ytkw2zi
pass unrar bai 2: doananhluanst-itfriend.org

 

 

Chuyên đề 2: Đồng biến – Nghịch biến part 6 die rồi các bạn có thể down link
Part 01: http://www.mediafire.com/download.php?4wgjwkxmonh
Part 02: http://www.mediafire.com/download.php?noyeykainny
Part 03: http://www.mediafire.com/download.php?ygtamqaruy3
pass unrar: JayDylan

chuyên đề 3: các bài toán về khảo sát
14 part x 23.39MB = 327.57MB
Part 01: http://www.mediafire.com/?n4rz4wmxlu4
Part 02: http://www.mediafire.com/?2ytqtmgdqwl
Part 03: http://www.mediafire.com/?m2cwnzzmnd2
Part 04: http://www.mediafire.com/?n2zcmvf5qoj
Part 05: http://www.mediafire.com/?zr2y2tjktjk
Part 06: http://www.mediafire.com/?xgdj3wyzomz
Part 07: http://www.mediafire.com/?znmh2zm1zgu
Part 08: http://www.mediafire.com/?nmzlwmmddnm
Part 09: http://www.mediafire.com/?wdtdmxmhudz
Part 10: http://www.mediafire.com/?t5tyznnmmh2
Part 11: http://www.mediafire.com/?zqmitnqiqmn
Part 12: http://www.mediafire.com/?4ydnkhkdzkn
Part 13: http://www.mediafire.com/?zmjt54mtbqt
Part 14: http://www.mediafire.com/?zbnvjnnmnmv
pass unrar bai 3: itfriend.org-doananhluanst-bai3

chuyên đề 4:các phép tính nguyên hàm

4 part x 17.5MB = 70.3MB
Part 01: http://www.mediafire.com/?zjezw2jlzmy
Part 02: http://www.mediafire.com/?mtmwwyumddz
Part 03: http://www.mediafire.com/?zdyu2ewnxn4
Part 04: http://www.mediafire.com/?qknnnn2jq5d
pass unrar bai 4: doananhluanst-bai4-luyenthi-itfriend.org

chuyên đề 5:các phép tính tích phân
Part 01: http://www.mediafire.com/?owotyzu2goj
Part 02: http://www.mediafire.com/?whjmwm2jlzm
Part 03: http://www.mediafire.com/?zly2mowdmze
Part 04: http://www.mediafire.com/?uyznnjumzjd
Part 05: http://www.mediafire.com/?ty0jtkg2zzw
Part 06: http://www.mediafire.com/?ydjmm2ietiv
Part 07: http://www.mediafire.com/?m2cz3mzojqm
Part 08: http://www.mediafire.com/?mdeuynwbnij
Part 09: http://www.mediafire.com/?dme2mn2zmiy
Part 10: http://www.mediafire.com/?xz3zdxe5diu
Part 11: http://www.mediafire.com/?dmejhymmmml
Part 12: http://www.mediafire.com/?0ngmjgg0imw
Part 13: http://www.mediafire.com/?zjkkmytm05o
Part 14: http://www.mediafire.com/?yjuwtimtudz
Part 15: http://www.mediafire.com/?donxdznyg3y
Part 16: http://www.mediafire.com/?ntzvyzmez5e
Part 17: http://www.mediafire.com/?oynnljwmglz
Part 18: http://www.mediafire.com/?dzymnnl4yna
Part 19: http://www.mediafire.com/?nnwyhtwrggm
Part 20: http://www.mediafire.com/?mmymjynnamd
Part 21: http://www.mediafire.com/?jckd04yiinw
Part 22: http://www.mediafire.com/?ezkwa5vu3tj
Part 23: http://www.mediafire.com/?mzmi3zjgngv
Part 24: http://www.mediafire.com/?yjnmnnjj2mu
pass unrar bai 5: itfriend.org-doananhluanst

Chuyên Đề 6 : Ứng Dụng Tích Phân

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25

Chuyên đề 6: Ứng dụng của tích phân
Part 01: http://www.mediafire.com/download.php?gwd1jznyzzl
Part 02: http://www.mediafire.com/download.php?nz5yvmhhirg
Part 03: http://www.mediafire.com/download.php?moxmzixjzzw
Part 04: http://www.mediafire.com/download.php?zkmqi2th4it
Pass unrar: JayDylan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: