Đề thi thử ĐH 2011-2012 của Đại học Sư phạm Hà Nội

Tôi sẽ update liên tục đề thi thử của ĐHSP Hà Nội các môn Toán, Lí, Hóa

01. Đáp án Đề thi thử lần 1 năm 2012 Sư phạm Hà Nội Lý, Hóa, Toán (thi ngày 08/01/2012).

Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Hóa (Mã đề 211)

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-HOA-HOC-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

ĐÁP ÁN THI HÓA Lần 1 năm 2012 MÃ ĐỀ 211 của Sư phạm Hà Nội:

1C, 2C, 3A, 4A, 5D, 6C, 7A, 8A, 9A, 10D, 11D, 12B, 13D, 14B, 15B, 16C, 17B, 18A, 19A, 20B, 21D, 22D, 23A, 24D, 25C, 26C, 27B, 28C, 29C, 30A, 31D, 32B, 33A, 34C, 35B, 36D, 37C, 38B, 39C, 40D, 41B, 42A, 43B, 44C, 45B, 46D, 47D, 48A, 49D, 50D, 51C, 52B, 53A, 54C, 55C, 56A, 57D, 58B, 59A, 69B.

Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Lý (mã đề 122)

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-VAT-LY-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

ĐÁP ÁN THI HÓA Lần 1 năm 2012 MÃ ĐỀ 122 của Sư phạm Hà Nội:

1A, 2C, 3C, 4D, 5C, 6B, 7B, 8C, 9C, 10D,11A, 12D, 13B, 14A, 15B, 16C, 17A, 18B, 19D, 20C, 21B, 22A, 23D, 24A, 25B, 26B, 27D, 28D, 29C, 30D, 31C, 32D, 33B, 34B, 35D, 36A, 37A, 38C, 39A, 40D, 41A, 42B, 43A, 44D, 45B, 46C, 47D, 48B, 49C, 50A, 51B, 52B, 53A, 54C, 55D, 56C, 57C, 58A, 59D, 60A.

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử số 1 môn Lý năm 2012 của ĐH SP HÀ NỘI

http://www.mediafire.com/?q6y6vbgyoc6powm

Đề thi thử môn Toán Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2012

http://www.mediafire.com/?2np1zkpxr1c8tml

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

Đáp án Đề thi thử lần 1 Đại học Sư phạm Hà Nội môn Toán

http://download101.vnmath.com/data/%5BVNMATH.COM%5D-DAP-AN-DE-THI-THU-2012-DHSP-HN-LAN1.pdf.rar?attredirects=0&d=1

Đề thi thử Đại học môn tiếng Anh năm 2012 của Sư phạm Hà Nội lần 1 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?6skzsqi6wazqbq8

02. Sư phạm Hà Nội – Thi thử Toán Hóa Lý lần 2 năm 2012 (Đề thi đáp án) ngày 20/02

Đề thi thử môn Toán lân 2 Sư phạm Hà Nội

Đáp án Đề thi thử của Sư phạm Hà Nội lần 2

http://www.mediafire.com/?gcd2bx9oisx92v9

Đề thi thử lần 2 môn Hóa của ĐH Sư phạm Hà Nội.

http://www.mediafire.com/?kliyp1kqn5j3a3b

ĐÁP ÁN Đề thi thử môn Hóa lần 2 năm 2012 Sư phạm Hà Nội (MÃ ĐỀ 221):

1C, 2A, 3A, 4B, 5A, 6C, 7A, 8C, 9D, 10C, 11C, 12C, 13D, 14B, 15B, 16D, 17D, 18A, 19A, 20A, 21C, 22B, 23D, 24C, 25B, 26D, 27A, 28D, 29A, 30A, 31C, 32D, 33D, 34A, 35B, 36C, 37C, 38D, 39B, 40A, 41C, 42D, 43C, 44A, 45B, 46B, 47B, 48D, 49D, 50B, 51B, 52B, 53A, 54D, 55D, 56C, 57B, 58B, 59C, 60A.

Đề thi thử môn Lý lần 2 năm 2012 Sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?rcpfte8xnktvqh8

ĐÁP ÁN Đề thi thử môn Lý lần 2 năm 2012 Sư phạm Hà Nội (MÃ ĐỀ 121):

1D, 2B, 3B, 4A, 5A, 6A, 7B, 8A, 9B, 10D, 11C, 12D, 13C, 14A, 15C, 16A, 17C, 18D, 19B, 20C, 21A, 22B, 23B, 24D, 25D, 26A, 27D, 28C, 29A, 30C, 31B, 32A, 33C, 34B, 35B, 36C, 37D, 38B, 39C, 40D, 41B, 42C, 43A, 44C, 45D, 46B, 47D, 48C, 49D, 50C, 51C, 52C, 53A, 54B, 55B, 56D, 57B, 58B, 59D, 60A.

Đề thi thử Đại học môn tiếng Anh năm 2012 của Sư phạm Hà Nội lần 2 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?f3a6vj7bvumwx42

3. Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội Đề thi thử 2012 lần 3 Toán Lý Hóa

Đề thi thử 2012 lần 3 môn Toán chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

http://www.mediafire.com/?k33g2p8382gb3f9

Đề thi thử 2012 lần 3 môn Vật Lý chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

http://uploaded.to/file/9wqlipjv

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử số 3 môn Lý năm 2012 của ĐH SP HÀ NỘI

http://www.mediafire.com/?3dca3808nvflrdr

Đề thi thử Đại học 2012 lần 3 môn Hóa Sư phạm Hà Nội

http://uploaded.to/file/yabnx731

Đề thi thử Đại học môn tiếng Anh năm 2012 của Sư phạm Hà Nội lần 3 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?3dwm6le9ni410z2

or:

http://www.mediafire.com/?3dwm6le9ni410z2

4. Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 Toán Hoá Lý

Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 môn Toán (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?4ijqfaoe9o3y4pb

Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 môn LÝ (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?6bbzx1hi25zsavd

Đề thi thử lần 4 Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 môn HOÁ (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?ud5s0uu537k8bsg

5. Đề thi thử Đại học lần 5 của khối THPT chuyên Sư phạm Hà Nội môn Toán 2012 (có đáp án)

http://www.mediafire.com/?uy2z8jgokmf9gby

http://dl.dropbox.com/u/44086534/ebooktoan.com/Thi%20thu%20SPHN%20Lan%205%20%202012.pdf

http://dl.dropbox.com/u/44086534/t4-2012/De%20thi%20thu%20DHSP%20lan%205%20nam%202012.rar

6. Đề thi thử ĐH lần 6 môn Toán của ĐHSP Hà Nội 2012

http://www.mediafire.com/?ls4j7lf1xm9lq6m

Đề thi thử môn Vật Lý lần 6 Sư phạm Hà Nội 2012

http://www.mediafire.com/?1rexfh969mhvxa4

http://www.mediafire.com/?zg77hc1ubz7unsb

Đề thi thử môn Hóa học lần 6 sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?6zq7w1ef3k99kue

http://www.mediafire.com/?s538tcxxycv79bg

Đề thi thử môn Sinh học lần 6 sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?tki6zxxk54j53d7

Đáp án các môn Lý Hóa Sinh các bạn down link sau:

http://www.mediafire.com/?7aciti5bzu6xx6a

7. Đáp án Đề thi thử lần 7 môn Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 2012.

Ki thi diễn ra ngày 20/5/2012.

http://www.mediafire.com/?mzz5l2pa7bwcolo

or:     http://www.mediafire.com/?apjqnco429idn2k

Lí:

http://www.mediafire.com/?9rz1wz84lm8uuxe

Sinh:

http://www.mediafire.com/?g8g6r63mt6fjakb

Hóa:

http://www.mediafire.com/?rsokwu38tcf5xrs

8. Đề thi thử Lý, Hóa, Toán của ĐH SP Hà Nội lần 8 năm 2012

ngày 17-18/6/2012

Đây là đợt thi thử cuối cùng của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012.

Đề thi thử môn Toán năm 2012 của Sư phạm HN lần 8 (có đáp án và thang điểm chi tiết)

http://www.mediafire.com/?pbsi3sp7to79yaf

or:

http://www.mediafire.com/?5w6c063jmm066h5

Đề thi thử môn Lý năm 2012 của Sư phạm HN lần 8 (có đáp án và thang điểm chi tiết)

http://www.mediafire.com/?haoq0mr2a9ia9h3

Đề thi thử môn Hóa lần 8 của sư phạm Hà Nội (có đáp án và thang điểm chi tiết)

http://www.mediafire.com/?5dyx1k3hy1fs9pu

Bonus:

Dành cho khối B (môn Sinh)

Tuyển tập đề thi thử Đại học môn Sinh học của các trường trên cả nước năm 2012. Hầu hết đều được biên soạn bằng MS word, có đáp án

http://www.mediafire.com/?twn967aaso4q3cw

nguyenthanhnam1210: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã comment góp ý. Chúc các bạn làm bài thi tốt

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử đại học năm 2011-2012

Advertisements

40 phản hồi

 1. các thầy cô ơi có ai có tệp hoá hoặc lý thi thử sư phạm từ năm 2011 đên 2013 không ạ.có thỳ cho em xin cai link với ạ

 2. Xao co dap an khoj a.ma k co dap an khoj c.

 3. cảm ơn thầy.đề thi của thầy rất hay, em mong thầy tiếp tục gửi những bài như vậy

 4. thầy có thể up thêm các đề khối d không ạ..thêm anh vs văn ạ
  cám ơn thầy nhiều

 5. a oj sao ko co de thj thu khoi C .??????????

 6. Thầy ơi. Sao e ko thấy đáp án môn toán lần 7 vậy ạ. Hiz

 7. có đáp án chi tiết môn lý lần 8 ko ạ!!nếu có a gửi mail e với! chauchau1009@gmail.com. thank a nhiều

 8. sao toan’ thi thu lan 6 dap an bi thieu vay ak

 9. mọi người cho mình hỏi là không có đáp án chi tiết lý lần 5 hóa lần 2 lần 6 ak

 10. Cám ơn thầy nhiều lắm!
  Em thà ở nhà giải đề còn hơn chui vô mấy cái lò luyện.
  Thầy ráng up nhiều nhiều đề thi nữa nha thầy .

 11. có ai giải chi tiết đề lí lần 7 ko mọi người?

 12. anh oi, em down đề thi thử môn toán đợt 1 về chỉ có đáp an không có đề a ak. anh gui đề qua email giùm em nhe! cam ơn anh trc nha!

 13. anh oi, em down đề thi thử môn toán đợt 1 về chỉ có đáp an không có đề a ak. anh đề qua email giùm em nhe! cam ơn an trc nha!

 14. sao ko co de thi thu DH mon ly, hoa lan 5 vay admin??????

 15. mọi người ai có đề thi thử khối C gửi dùm vào mail cho mình với ,Mình đang tìm đề cho em đứa bạn thân

 16. minh k dowloand dk đề nào vì mình đang tìm đề khối C nhưng mình rất cảm ơn vì sự chia sẻ .Mình củng tìm tài liệu ở nhiều trang khác nhưng k đầy đủ và dể dowloand như ở đây

 17. k có đề lần 7 ah?

 18. lam the nao de xem dap an de thi thu cua dhsp.co phai dang ki k a?

 19. sao ko có đề Lý của lần 5 ạ

 20. anh oi, sao down đề thi thử đợt 3 môn lý về lại không có đáp án.

 21. anh co the post de thi mon tieng anh duoc khong a?tks anh nhieu

 22. mong anh up len de lan 7 mon hoa di!

 23. ko có đề hóa lần 7 ah

 24. sao mãi k có bộ đề 7 thế admin ơi

 25. Anh có thể post đề Sinh được không ạ? Em cảm ơn nhiều.

 26. ban oi sao ban khong boot de ly hoa lan 6 nen voi to muon xem lam

 27. sao chua co dap an de thi thu mon hoa lan 3

 28. có đề lần 4 chưa bạn. nếu có cho mình xin nhé

 29. Đã có đáp án lần 4 chưa anh

 30. cho minh pass cua phan ”
  Tong hop thi thu HOA cac truong THPT chuyen ca nuoc 2009 den nay (a1k37pbc.net).rar”

 31. Cảm ơn bạn nhiều lắm!

 32. Anh có Đáp án của những mã đề khác không ạ? (Lý Hóa đợt 2 SPHN). Vì khác mã đề phải đi so từng câu lâu lắm ạ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: