Đề thi thử ĐH 2012-2013 của Đại học Sư phạm Hà Nội

Đề thi thử ĐH 2012-2013 của Đại học Sư phạm Hà Nội

Cập nhật liên tục…

1. Đề thi thử Đại học Sư phạm Hà Nội 2013 Toán Hóa Lý lần 1

Đề thi thử môn Toán SPHN 2013 lần 1

Click here

Đề thi thử môn Lý SPHN 2013 lần 1

Click here

Đề thi thử môn Hóa SPHN 2013 lần 1

Click here

Đáp án Hóa:   1A, 2C, 3B, 4A, 5A, 6A, 7B, 8C, 9A, 10A, 11B, 12B, 13A, 14D, 15A, 16D, 17D, 18A, 19D, 20D,
21B, 22C, 23D, 24C, 25D, 26B, 27B, 28A, 29A, 30C, 31C, 32D, 33D, 34B, 35A, 36B,37A, 38C, 39B, 40B,
41C, 42D, 43C, 44A, 45B, 46C, 47B, 48B, 49C, 50D, 51D, 52D, 53C,54D, 55C, 56C, 57B, 58A, 59D, 60C

2. Đề thi thử môn Toán lần 2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2013

Click here

Đề thi thử ĐH môn Hóa lần 2 năm 2013 của Đại học sư phạm Hà Nội

Click here

3.Đề thi thử Đại học môn Toán của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lần 3 năm 2013

Click here or click here

Đề thi thử Đại học môn Lý lần 3 của Đại học Sư phạm Hà Nội 2013

Click here or click here

Đáp án và Đề thi thử môn Hóa lần 3 ĐH Sư phạm Hà Nội 2013

Click here

4. Đề thi thử Đại học  lần 4 của ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2013.

Tất cả dều có đáp án. Kì thi diễn ra ngày 14.4.2013.

Đề thi thử và Đáp án môn Lý SPHN 2013 lần 4

Click here

Đề thi thử và Đáp án môn Hóa SPHN 2013 lần 4

Click here

Đáp án và Đề thi thử lần 4 môn Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội 2013

Click here

5. Đề thi thử Đại học  lần 5 của ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2013

Đề thi Đại học 2013 lần 5 môn Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?6ogr3nrel0e4922

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZbkVHOTU1N1htQnM/edit?pli=1

http://www.mediafire.com/view/?213vz446s071sx3

Đề thi Đại học 2013 môn Vật Lý  lần 5  của ĐH Sư phạm hà Nội với lời giải chi tiết

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZS0dVVlhwM0FoU2c/edit?pli=1

http://www.mediafire.com/view/?74235v6xwatzia0

Đề thi Đại học 2013 lần 5  của ĐH Sư phạm hà Nội môn Hóa học

https://docs.google.com/file/d/0B1UntQgSATvxeWpodVNwYnVSQVU/edit?pli=1

http://www.mediafire.com/view/?18amnx30l4ol456

6. Đề thi thử lần 6 Toán Lý Hóa Sư phạm Hà Nội 2013.

Kì thi thử đại học diễn ra ngày 14 và 15 tháng 06 năm 2013

Đề thi thử môn Lý lần 6 Sư phạm Hà Nội năm 2013

http://www.mediafire.com/view/nfxj1rj7r9o01t9/DE-THI-THU-LY-LAN-6-SPHN-2013_nguyenthanhnam1210.pdf

https://docs.google.com/file/d/0B1UntQgSATvxMGNxemVYSm84MDA/edit?pli=1

Đáp án môn Lý
1D, 2B, 3B, 4B, 5D, 6B, 7C, 8D, 9B, 10A,
11A, 12A, 13B, 14B, 15C, 16C, 17A, 18C, 19D, 20D,
21D, 22C, 23D, 24C, 25A, 26C, 27D, 28D, 29A, 30A,
31B, 32D, 33D, 34C, 35B, 36C, 37C, 38C, 39C, 40C,
41A, 42A, 43A, 44A, 45C, 46D, 47D, 48B, 49D, 50A,
51B, 52B, 53D, 54B, 55C, 56A, 57A, 58B, 59A, 60B.

Đề thi thử môn Hóa lần 6 năm 2013 sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?1m8x3d0d0lb9qso

https://docs.google.com/file/d/0B1UntQgSATvxaXdKa1ZNaWJBQnM/edit?pli=1

Đáp án môn Hóa
1A, 2B, 3A, 4B, 5B, 6C, 7B, 8A, 9C, 10A,
11B, 12C, 13A, 14A, 15B, 16D, 17C, 18D, 19D, 20C,
21D, 22C, 23B, 24B, 25A, 26D, 27C, 28D, 29B, 30C,
31C, 32D, 33A, 34D, 35A, 36C, 37A, 38A, 39C, 40D,
41D, 42A, 43A, 44C, 45B, 46D, 47C, 48A, 49B, 50B,
51C, 52D, 53C, 54B, 55D, 56B, 57C, 58D, 59D, 60B

Đề thi và đáp án môn Toán lần 6 Sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?jj85joeakrjsk5i

https://docs.google.com/file/d/0B1UntQgSATvxaENKWjBud2s0YU0/edit?pli=1

7. Đề thi thử Đại học Toán Lý Hóa lần 7 của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013

Đề thi thử Đại học và đáp án lần 7 môn Toán Sư phạm Hà Nội năm 2013

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZNm5aRkpEX01yMmM/edit?pli=1

http://www.mediafire.com/?5wut9ky8x2049ds

Đề thi thử lần 7 môn Lý Sư phạm Hà Nội năm 2013

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZVHVzeFdxVHNxMDA/edit?pli=1

http://www.mediafire.com/?d3qxptnunoytwm5

Đáp án môn Lý:
1D, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8D, 9C, 10A,
11A, 12B, 13B, 14C, 15B, 16C, 17D, 18C, 19D, 20A,
21A, 22C, 23A, 24D, 15B, 26D, 27D, 28B, 29C, 30D,
31B, 32D, 33B, 34B, 35B, 36D, 37D, 38A, 39C, 40C,
41A, 42C, 43B, 44A, 45A, 46C, 47D, 48A, 49B, 50D,
51A, 52C, 53D,54B, 55D, 56A, 57C, 58B, 59C, 60C.

Đề thi thử lần 7 môn Hóa Sư phạm Hà Nội năm 2013

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZWExkaEQ5VEZsRVU/edit?pli=1

http://www.mediafire.com/?5rj9btayb3ntcbk

Đáp án môn Hóa:
1D, 2C, 3D, 4A, 5A, 6D, 7A, 8B, 9C, 10D,
11D, 12A, 13B, 14C, 15C, 16, B, 17C, 18D, 19B, 20C,
21A, 22D, 23D, 24B, 25D, 26D, 27B, 28D, 29B, 30C,
31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36A, 37C, 38B, 39A, 40C,
41C, 42A, 43B, 44B, 45B, 46B, 47A, 48C, 49A, 50D,
51C, 52B, 53D, 54C, 55C, 56A, 57C, 58A, 59B, 60B

+ + + + +

Xem lại:

Đề thi thử ĐH 2011-2012 của Đại học Sư phạm Hà Nội

+ + + + +

Bonus:

Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 lần 1 của Khối chuyên ĐHSP HN

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZRmUzTlVKTVZBWDA/edit?pli=1

Đề thi thử Đại học môn Lý năm 2013 lần 1 của Khối chuyên ĐHSP HN

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZazhEemM5Z21mOFE/edit?pli=1

Đề thi thử Đại học môn Hóa năm 2013 lần 1 của Khối chuyên ĐHSP HN

Đề thi thử ĐH môn Sinh 2013 có đáp án của chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

http://www.mediafire.com/?86224ohff0oir3l

Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 lần 2 của Khối chuyên ĐHSP HN

http://www.mediafire.com/?fsehq3x6hgtidqv

hoặc   http://www.mediafire.com/?1c9kybcy7aa27sn

Đề thi thử môn Lý chuyên Sư phạm Hà Nội lần 2 năm 2013 và đáp án

https://docs.google.com/file/d/0B1UntQgSATvxUGl1MG4zbGJiZ3c/edit?pli=1

hoặc http://www.mediafire.com/view/?wdscgchc7dc303u

200 Câu trắc nghiệm vật lí luyện thi cấp tốc 2013

https://docs.google.com/file/d/0BwViEOeKeHYZWEpqdFRkMkR6cnM/edit?pli=1

Đáp án:
1C, 2D, 3A, 4B, 5A, 6D, 7C, 8A, 9B, 10A,
11C, 12B, 13C, 14D, 15B, 16C, 17C, 18B, 19B, 20C,
21C, 22D, 23A, 24C, 25A, 26D, 27A, 28A, 29C, 30D,
31C, 32D, 33A, 34D, 35B, 36A, 37A, 38B, 39D, 40C,
41D, 42B, 43C, 44B, 45A, 46A, 47D, 48C, 49C, 50B,
51D, 52D, 53D, 54D, 55D, 56C, 57B, 58C, 59D, 60C,
61C, 62A, 63D, 64C, 65D, 66B, 67A, 68B, 69C, 70B,
71C, 72B, 73A, 74D, 75A, 76A, 77C, 78A, 79C, 80D,
81A, 82C, 83D, 84A, 85D, 86C, 87C, 88A, 89B, 90C,
91C, 92A, 93C, 94B, 95C, 96D, 97A, 98C, 99A, 100C,
101D, 102D, 103A, 104C, 105D, 106B, 107D, 108D, 109D, 110D,
111D, 112A, 113C, 114C, 115A, 116B, 117D, 118C, 119B, 120B
,121A, 122C, 123B, 124B, 125A, 126D, 127A, 128A, 129A, 130C,
131D, 132D, 133C, 134A, 135D, 136D, 137B, 138B, 139D, 140C,
141A, 142C, 143C,144D, 145C, 146A, 147C, 148A, 149C, 150C,
151D, 152B, 153C, 154C, 155B, 156D, 157D, 158C, 159B, 160B,
161A, 162A, 163B, 164A, 165C, 166C, 167B, 168D, 169A, 170D,
171A, 172B, 173D, 174B, 175D, 176C, 177A, 178C, 179D, 180C,
181D, 182B, 183B, 184D, 185A, 186A, 187B, 188D, 189D, 190D,
191B, 192C, 193C, 194D, 195D, 196A, 197B, 198A, 199A, 200B.

Advertisements

26 phản hồi

 1. bạn ơi. bạn có đề thi thử lần 7 k . cho m` xin với . thank bạn,

 2. cho minh xin de thi thu anh van voi. minh chi thay lan 1 va 2 thoi. sap thi roi, mong ban chia se voi. thanks

 3. ban oi cho minh xin de van dc k ?

 4. bạn ui.có đề thi thử môn toán lần 6 của khối chuyên DHSP k?

 5. bạn ơi cho mình xin đề văn của ĐHSP mấy lần thi thử vs

 6. bạn ui,co đề thi thử lần 5 chưa?

 7. có đề hóa và lý lần 3 khôg bạn?

 8. sao mình ko mở dc đề toán lần 3 của dh sư phạm hà nội. Bạn có thể up đề sinh và Hóa lần 3 của dh sư phạm HN lên ko? Cảm ơn nhìu

 9. K có đề thi thử sinh lần 2 hả bạn ơi :ssss

 10. có ̣đáp án môn toán không a

 11. có ai có de thi thu lan 2 thi up lên đi bạn, t cần lém

 12. bạn ui sao k cóa đề thi thu lần 2.

 13. up đề thi thử lần 2 đi bạn

 14. ban oi sao ko thay ban post de thi mon tieng anh vay?ban post len dum minh dc ko?

 15. bạn ơi có thể post đề tiếng anh được ko?

 16. ban ơi cho mình hỏi bao giờ sp tổ chức thi thử lần 2 đấy ạ

 17. cho em xin đáp án Hóa Đk ko ạ

 18. Cho em xin Đề thi thử Hóa được ko ạ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: