Ngày 10 -11 / 6 / 2013: Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm

Tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt:

STT

Họ tên và chức danh

Số phiếu

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu không hợp lệ

Số phiếu tín nhiệm cao

Số phiếu tín nhiệm

Số phiếu tín nhiệm thấp

1 Ông Trương Tấn Sang- Chủ tịch nước 491 0 330(66,27%) 133(26,71%) 28(5,62%)
2 Bà Nguyễn Thị Doan- Phó Chủ tịch nước 491 0 263(52,81%) 215(43,17%) 13(2,61%)
3 Ông Nguyễn Sinh Hùng- Chủ tịch Quốc hội 492 0 328(65,86%) 139( 27,91%) 25( 5,02%)
4 Ông Uông Chu Lưu- Phó Chủ tịch Quốc hội 491 1 323(64,86%) 155(31,12%) 13( 2,61%)
5 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội 490 2 372(74,7%) 104(20,88%) 14(2,81%)
6 Bà Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội 491 1 322(64,66%) 145(29,12%) 24( 4,82%)
7 Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội 491 1 252(50,6%) 217(43,57%) 22( 4,42%)
8 Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường 491 1 234(46,99%) 235 (47,19%) 22(4,42%)
9 Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế 492 0 273(54,82%) 204(40,96%) 15( 3,01%)
10 Ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB Đối ngoại 491 1 253(50,8%) 229(45,98%) 9(1,81%)
11 Ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách 491 1 291(58,43%) 189(37,95%) 11(2,21%)
12 Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp 491 1 210(42,17%) 253(50,8%) 28(5,62%)
13 Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh 491 1 267(53,61%) 215(43,17%) 9(1,81%)
14 Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật 492 0 294(59,04%) 180(36,14%%) 18(3,61%)
15 Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội 492 0 335(67,27%) 151(30,32%%) 6(1,2%)
16 Bà Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban Công tác đại biểu 492 0 292(58,63%) 183(36,75%%) 17(3,41%)
17 Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 492 0 286(57,43%) 194 (38,96%) 12(2,41%)
18 Ông K’sor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 492 0 260(52,21%) 204(40,96%) 28( 5,62%)
19 Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 492 0 241(48,39%) 232 (46,59%) 19(3,82%)
20 Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ 492 0 210(42,17%) 122(24,5%) 160 (32,13%)
21 Ông Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ 491 0 186(37,35%) 261(52,41%) 44(8,84%)
22 Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ 491 0 196(39,36%) 230(46,18%) 65(13,05%)
23 Ông Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ 490 1 167(33,53%) 264(53,01%) 59(11,85%)
24 Ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ 490 1 248(49,8%) 207 (41,57%) 35(7,03%)
25 Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 492 0 90(18,07%) 288(57,43%) 116( 23,29%)
26 Ông Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ 492 0 125(25,3%) 274(55,02%) 92(18,47%)
27 Ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng nhà nước 491 1 88(17,67%) 194(38,96%) 209(41,97%)
28 Bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội 492 0 105(21,08%) 276(55,42%) 111(22,29%)
29 Ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp 492 0 176(35,34%) 280(56,22%) 36(7,23%)
30 Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng 492 0 131(26,31%) 261(52,41%) 100(20,08%)
31 Ông Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 489 3 215(43,17%) 245(49,2%) 29(5,82%)
32 Ông Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công Thương 491 1 112(22,49%) 251(50,4%) 128(25,7%)
33 Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 492 0 86(17,27%) 229(45,98%) 177(35,54%)
34 Ông Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 492 0 238(47,79%) 233(46,79%) 21(4,22%)
35 Ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 491 1 184(36,95%) 249(50%) 58(11,65%)
36 Ông Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc 491 1 158(31,73%) 270(54,22%) 63(12,65%)
37 Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an 481 11 273(54,82%) 183(36,75%) 24(4,82%)
38 Ông Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 479 11 83(20,88%) 294 (59,03%) 104(20,9%)
39 Ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 480 12 133(24,69%) 304(61,04%) 43(8,63%)
40 Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông 479 13 121(24,3%) 281(56,43%) 77(15,46%)
41 Ông Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 480 12 323(64,86%) 144(28,92%) 13(2,61%)
42 Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải 483 9 186(37,35%) 198(39,76%) 99(19,88%)
43 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế 482 10 108(21,69%) 228(45,78%) 146 (29,32%)
44 Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ 492 0 164(32,93%) 241(48,39%) 87(17,47%)
45 Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư 492 0 231(46,39%) 205(41,16%) 46(9,24%)
46 Ông Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao 489 3 195(39,16%) 260(52,21%) 34(6,83%)
47 Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKSND Tối cao 490 2 198(39,76%) 269(54,02%) 23(4,62%)
 (Chinhphu.vn)

Nếu tính theo số phiếu tín nhiệm cao thì 9 vị đầu bảng như sau

Nguyễn Thị Kim Ngân 372
Trương Thị Mai 335
Phùng Quang Thanh 332
Trương Tấn Sang 330
Nguyễn Sinh Hùng 328
Uông Chu Lưu 323
Tòng Thị Phóng 322
Phan Trung Lý 294
Nguyễn Thị Nương 292

Ðể việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đạt kết quả thực chất nhất, mẫu mực nhất (ND)

Ngày 10-11/6: Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm (CT)

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói về bỏ phiếu tín nhiệm (TT)

Không bỏ phiếu kiểu ‘triệt hạ’ uy tín hoặc ‘vo tròn’ (VNN)

“Không phải cứ nhiều người có phiếu tín nhiệm thấp mới là tốt” (DT)

“Chưa thấy phản ánh gì về “chạy” phiếu tín nhiệm” (VnEco)

Sẽ công khai phiếu tín nhiệm (VNN)

Chủ nhiệm VPQH: “Sẽ công khai phiếu tín nhiệm của từng chức danh” (VNE/GDVN)

Lấy phiếu tín nhiệm và văn hóa từ chức (VOV)

Nhật ký nghị trường: Lấy phiếu tín nhiệm và “phương án an toàn” (VnEco)

Tôi không cần “lobby” (VNN)

Công khai phiếu tín nhiệm từng chức danh (NLĐ)

Hôm nay QH lấy phiếu tín nhiệm 47 người (VNN)

Thách thức tinh thần lớn lao đối với đại biểu Quốc hội (VnEco)

Trách nhiệm cao trong mỗi lá phiếu (CP)

Phiếu của ý chí và nguyện vọng (TQ)

Thước đo (NLĐ)

Người dân sẽ “cho điểm” cuối cùng (NLĐ)

Không có chuyện “xuê xoa” trong bỏ phiếu tín nhiệm (VnM)

Báo chí Việt Nam đã được tham dự cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội (RFI)

Hôm nay, Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt (DV)

Quốc hội biểu quyết danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm (VOV)

Đại biểu QH có trách nhiệm lớn (PLTP)

Kỳ vọng vào bản lĩnh của đại biểu QH(TN)

Lấy phiếu tín nhiệm – Khó nhất là vượt qua xung đột lợi ích (SGGP)

Ông Đinh Xuân Thảo, viện trưởng viện Nghiên cứu lập pháp: Nếu ai cũng đạt tín nhiệm cao là không chính xác (SGTT)

TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: ‘Chấm điểm’ quan chức rất khó (TP)

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trước toàn dân (LĐ)

Chủ nhiệm VP Quốc hội: Việc lấy phiếu tín nhiệm không lo “hòa cả làng” (GDVN)

Dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ được tín nhiệm cao (TT)

Đánh giá tín nhiệm 47 chức danh, ĐB Quốc hội có chịu nhiều áp lực? (GDVN)

BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM TRÊN CƠ SỞ NÀO? (Huỳnh Ngọc Chênh)

“Không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng để đánh giá tín nhiệm” (GDVN)

Lấy phiếu tín nhiệm: “Hai tâm trạng” của Chủ tịch Quốc hội (VnEco)

Danh sách 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm (TP)

3 người không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm (VOV)

Chủ tịch QH: Bỏ phiếu thận trọng, công tâm (VNN)

Chữ tín là mẫu số chung cho cuộc “sát hạch” (ĐĐK)

Lấy phiếu tín nhiệm: Không có chuyện vận động hành lang! (ĐĐK)

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (SGGP)

Đề nghị vẫn lấy phiếu tín nhiệm ông Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng (DT)

Đề nghị nhưng không chấp thuận lấy phiếu tín nhiệm ông Vương Đình Huệ (GDVN)

Ông Đỗ Văn Chiến làm Trưởng ban kiểm phiếu tín nhiệm (Infonet)

Người dân rất kỳ vọng vào việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (Infonet)

Xác lập trách nhiệm chính trị (LĐ)

Công bố Ban kiểm phiếu, 10 loại phiếu lấy tín nhiệm (TP)

Hoàn tất việc bỏ phiếu tín nhiệm (VNE)

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của QH sẽ được công khai vào sáng mai 11/6 (TTXVN/TTVH)

Dân cần những lá phiếu thực chất (ĐĐK).

Ông Nguyễn Đình Hương: Không ai ‘mua’ hết được 500 đại biểu (TVN)

Nếu vo tròn tất cả thì rất phản cảm (LĐ)

ĐB Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của QH: Tôi có đủ thông tin để đánh giá (LĐ)

ĐBQH Hà Minh Huệ: Không thể bị “gây nhiễu” bởi các thông tin kích động (LĐ)

Đề phòng thông tin nhiễu loạn khi lấy phiếu tín nhiệm (TT)

Quốc hội VN bỏ [lấy] phiếu tín nhiệm lãnh đạo (BBC)

Việt Nam: Lần đầu tiên, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội (RFI)

Vietnam’s Premier Faces First Confidence Vote: Southeast Asia (Bloomberg)

Quốc hội hoàn tất lấy phiếu tín nhiệm (VNN)

Công bố Ban kiểm phiếu, 10 loại phiếu lấy tín nhiệm (TP)

29 ông kiểm phiếu, 10 loại phiếu tín nhiệm (Pair Zios)

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về “cuộc bỏ phiếu kép” (VnM)

Nhật ký nghị trường: “Bỏ phiếu kép” (VnEco)

Bỏ phiếu tín nhiệm cho mình (NLĐ)

Cân đức đo tài theo hiệu quả công việc (TT)

Lấy phiếu tín nhiệm: Khách quan, công tâm, chính xác (NLĐ)

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: Số phiếu tín nhiệm cao sẽ không nhiều (NLĐ).

Thế nào là “được lấy phiếu tín nhiệm” và giờ công bố kết quả “Tín nhiệm Overnight” (DLB)

Video: Lấy phiếu tín nghiệm các chức danh chủ chốt (VTV)

QUA CÁC TAI NẠN GIAO THÔNG DỒN DẬP, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ANH ĐINH LA THĂNG (Huỳnh Ngọc Chênh)

Hôm nay, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm (TN)

Hôm nay Quốc hội công khai kết quả phiếu tín nhiệm (TP)

Sáng nay công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm (VNN)

Bên lề cuộc lấy phiếu tín nhiệm (TP)

QH lấy phiếu tín nhiệm: Thận trọng, công tâm, chính xác (PLTP)

“Chấm điểm” chính xác cách nào? (PLTP)

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Một xu thế dân chủ (TP)

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Nếu ai cũng được tín nhiệm, liệu có thuyết phục? (TP)

Lãnh đạo Việt Nam đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên (VOA)

Vài suy nghĩ ban đầu về việc dàn dựng và công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm (Jonathan London)

Tín nhiệm không thể là “bán tín, bán nghi” (Đồng Phụng Việt)

Tín nhiệm, không tín nhiệm và… từ chức (ĐĐK)

Đang công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp (TN)

4 người có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất:

1. Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó chủ tịch Quốc hội 372 104 14

2. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 335 151 6

3. Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 332 144 13

4. Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước 330 133 28

—–

4 người có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất:

1. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209

2. Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177

3. Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ 210 122 160

4. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế 108 228 146

—–

4 người có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất:

1. Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177

2. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209

3. Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 288 116

4. Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 105 276 111

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm (Hiệu Minh)

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm (Tin tức)

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM: TẤT CẢ LÃNH ĐẠO ĐỀU TÀI ĐỨC TRÊN CẢ TUYỆT VỜI (Huỳnh Ngọc Chênh)

“Tròn vo” cả liệu có đúng thực chất? (ĐĐK)

210 phiếu “tín nhiệm cao” dành cho Thủ tướng (VnEco

Không có chức danh nào bị bỏ phiếu tín nhiệm (TBKTSG)

“ĐBQH đã đánh giá tín nhiệm khách quan” (VNN)

Các vị nhiều phiếu tín nhiệm thấp cố lên! (Quê Choa)

Không chỉ là điều cử tri mong đợi (GD&TĐ)

Chủ tịch QH: “Chúng ta phải phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới” (Infonet)

Những lúng túng ở lần đầu lấy phiếu tín nhiệm (SM)

Một “phiếu tín nhiệm” cho lấy phiếu tín nhiệm (VnEco)

Tỉ lệ tín nhiệm là chỉ số rất quan trọng (TT)

Suy ngẫm từ việc lấy phiếu tín nhiệm lần này (PT)

Kinh tế chuyển biến, kết quả bỏ phiếu cũng khác(VNN).

– Đại biểu Quốc hội băn khoăn sau lấy phiếu tín nhiệm (VNE)

Đại biểu Quốc hội nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm (VOV)

Cử tri đồng tình với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm (VOV).

Dấu ấn của người có số phiếu tín nhiệm cao nhất (PNT)

Thống đốc Nguyễn Văn Bình tín nhiệm thấp nhất (GTVT)

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp nhất (LĐTĐ). Bài này đăng lại của Thanh niên, nhưng trên TN thì đã biến mất.

Bộ trưởng Tư pháp: “Phiếu tín nhiệm thấp để lại suy ngẫm!” (PT).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: