Tuyên bố Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học (Romania 1992)

1. Hội nghị quốc tế Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học diễn ra tại một thời điểm có những thay đổi lớn. Tất cả các định chế xã hội, và đặc biệt là các trường đại học, đều bị ảnh hưởng bởi các biến động xã hội, chính trị và kinh tế xung quanh chúng.Trên thực tế, các trường đại học đang có một cơ hội hiếm có mà cũng là một nghĩa vụ để đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đóng một vai trò tích cực trong việc hình thành các xã hội mà họ phục vụ.
Lịch sử đã chỉ ra rằng việc vi phạm tự do học thuật và quyền tự chủ cuả các trường sẽ gây ra những thiệt hại lớn vì sự tụt hậu về trí tuệ, sự tha hóa về xã hội và sự trì trệ về kinh tế. Trước những thay đổi xã hội sâu sắc và trước các yêu cầu mới đặt trên vai các trường đại học, cần phải tạo sự hiểu biết mới giữa các trường đại học và xã hội. Việc tái khẳng định và hồi phục các nguyên tắc tự do học thuật và tự chủ đại học là điều bắt buộc .

2 . Đây không phải là lần đầu tiên các trường đại học phải đối mặt với những thách thức của sự thay đổi về xã hội, chính trị , kinh tế và văn hóa. Trong quá khứ, các trường đại học đã chứng minh khả năng thích ứng trong khi vẫn tiếp tục tôn trọng lời cam kết mang tính lịch sử của mình đối với việc lưu truyền kiến thức và giảng dạy. Để vừa duy trì các nhiệm vụ truyền thống vừa thích ứng với xã hội của thế kỷ 21, các trường đại học cần xem những thay đổi đang diễn ra như sự thách thức đối với trí tưởng tượng và sự linh hoạt thích nghi của các trường đại học chứ không phải là mối đe dọa đối với sứ mạng của mình. Những kiến ​​thức và năng lực của các trường đại học sẽ rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà xã hội đang phải đối mặt: phong trào ly khai cả về văn hóa lẫn dân tộc, việc bảo vệ môi trường, phát triển tiềm năng con người, đó chỉ là một vài ví dụ. Những vấn đề này sẽ không dễ giải quyết, và chắc chắn cũng không thể chỉ một mình các trường đại học mà giải quyết được. Nhưng các trường đại học có thể và nên đóng một vai trò quan trọng trong việc kiếm tìm giải pháp.

3 . Đặc điểm của trường đại học là sự cam kết tìm tòi tri thức trong tinh thần cởi mở và độc lập. Đặc điểm này cũng phân biệt bản chất của các nghiên cứu trong trường đại học so với nghiên cứu của các đảng phái, dó là nó luôn tìm kiếm tri thức và sự hiểu biết một cách hoàn toàn không hạn chế. Nguyên tắc tìm tòi tri thức hoàn toàn tự do này cũng áp dụng cho việc giảng dạy và phổ biến kiến ​​thức. Cam kết theo đuổi chân lý cung cấp cho các trường đại học trên toàn thế giới những giá trị phổ quát và cho phép các trường tham gia vào những công việc quan trọng của hợp tác khu vực và quốc tế, một điều rất quan trọng vì nó tạo ra sức sống cho các trường đại học hiện đại.

4 . Như một phần của sự hiểu biết về xã hội vừa được hồi phục này, các trường đại học nhận biết nghĩa vụ cần phải chứng minh giá trị nghề nghiệp của giới đại học chứng minh với những người ra quyết định và công chúng nói chung. Cụ thể, các trường đại học phải xây dựng cơ chế đánh giá có tính thuyết phục cao để chứng minh chất lượng và hiệu quả của các trường.5 . Các trường đại học có nghĩa vụ lên tiếng chống lại tất cả các loại hành vi hẹp hòi, kỳ thị. Nghĩa vụ này đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh có các lực lượng mới xuất hiện ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Tái khẳng định giá trị của lòng khoan dung và tính ưu việt của giải pháp hòa bình không phải là để bỏ qua tầm quan trọng của các truyền thống văn hóa khác nhau, nhưng để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác. Nếu không có những điều này, chúng ta sẽ không thể có được cuộc sống văn minh, chứ đừng nói đến bất kỳ vai trò nào của các trường đại học .

KIẾN NGHỊ

Hội nghị quốc tế Sinaia về tự do học thuật và tự chủ đại học:

– Ý thức được tầm quan trọng quốc tế ngày càng tăng của giáo dục đại học và tác động của nó đối với xã hội;
– Công nhận các khái niệm tự do học thuật và tự chủ đại học là các yếu tố cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ của các trường đại học;
– Nhấn mạnh tầm quan trọng của các khái niệm giải trình và trách nhiệm xã hội của các trường đại học;
– Xét đến những nỗ lực phát triển sự hiểu biết quốc tế về tự do học thuật và tự chủ đại học như Tuyên bố Magna Charta của các trường đại học châu Âu ( Bologna , 1988) các Tuyên bố Lima (1988), Kampala (1988) và Dar-es- Salam (1990 ), và kết quả của một số cuộc họp gần đây của các tổ chức khoa học quốc tế, kêu gọi UNESCO quan tâm ở mức cao nhất đến các vấn đề tự do học thuật và tự chủ đại học và chuẩn bị một văn kiện quốc tế để bảo vệ và phát huy các giá trị trên.

Link:  htt p://ncgdvn.blogspot.kr/2014/04/tuyen-bo-sinaia-ve-tu-do-hoc-thuat-va.html

or:  htt p://vanviet.info/tu-lieu/tuyen-bo-sinaia-ve-tu-do-hoc-thuat-va-tu-chu-dai-hoc-romania-1992/

+ + + + +

SINAIA STATEMENT ON ACADEMIC FREEDOM AND UNIVERSITY AUTONOMY, ROMANIA, 1992
1. The Sinaia International Conference on Academic Freedom and University Autonomy met at a moment of great change. All institutions of society, and especially universities, are affected by the social, political and economic upheavals surrounding them. Indeed, universities have a singular opportunity and obligation to contribute to the development of society and to play an active role in shaping the societies they serve.

History has shown that violations of academic freedom and institutional autonomy have high costs in intellectual regression, social alienation and economic stagnation. In light of profound social changes and new demands placed on universities, there is a need to forge a new understanding between universities and society. A reaffirmation and revitalization of the principles of academic freedom and university autonomy are imperative.

2. This is not the first time that universities have faced the challenges of social, political, economic and cultural transformations. Universities have proved themselves to be adaptable while at the same time honouring their historic commitment to scholarship and teaching. The ability of universities to maintain both their traditional vocation and their relevance to society in the 21st century will require that they view these changes as challenges to their imagination and resourcefulness and not as threats to their mission. The knowledge and know-how of universities will be crucial in tackling the many challenges society faces: cultural and national separatism, the protection of the environment, the development of human potential, to name but a few. These problems will not be easily resolved, nor, certainly, will they be resolved by universities alone. But universities can and should play a key role in the quest for solutions.

3. The defining characteristic of the university is its commitment to open and independent inquiry. This characteristic also distinguishes the nature of university research, which, unlike partisan research, seeks knowledge and understanding in a completely unrestricted manner. The same principles of unfettered inquiry apply to teaching and the dissemination of knowledge. This commitment to the pursuit of truth gives universities all over the work their universal values and enables them to embark on the important paths of regional and international co-operation, which are so important to the vitality of the modern university.

In affirming the value of academic freedom, the Conference participants recognize that universities themselves have a responsibility to nurture academic freedom within their own communities. Similarly, governments and the public must respect the rights of universities to serve as centres of completely free inquiry and of social criticism.

4. As part of this revitalised understanding with society, universities recognize their obligation to demonstrate to decision-makers and to the public at large the value of their enterprise. Specifically, universities must develop convincing mechanisms of evaluation which demonstrate their quality and effectiveness.

5. Universities have an obligation to speak out against all kinds of intolerant behaviour. This obligation takes on particular urgency in light of the forces recently unleashed in Europe and elsewhere in the world. To reaffirm the values of tolerance and the primacy of peaceful solutions is not to ignore the significance of different cultural traditions but to promote mutual understanding and co-operation. Without them, there can be no civilised life at all, let along any role for the university.

RECOMMENDATION

The Sinaia International Conference on Academic Freedom and University Autonomy:

– aware of the increasing international importance attached to higher education and its impact on society;

– recognizing the concepts of academic freedom and university autonomy as essential elements for the fulfilment of the mission of universities;

– stressing the importance of the notion of the accountability and the social responsibility of universities;

– taking into account the efforts to develop an international understanding on academic freedom and university autonomy such as the Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988) the Declarations of Lima (1988), Kampala (1988) and Dar-es-Salam (1990), and the outcome of several recent meetings of international academic organizations, urges UNESCO to give the matter of academic freedom and university autonomy its utmost attention and to prepare an international instrument for the protection and promotion of these values.

Link:  htt p://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/332-334.HTM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: