Nét chữ không phải… nết người! – Nguyễn Phương

Nếu lấy tiêu chí nét chữ làm thước đo cái nết của người viết thì việc đánh giá rất phiến diện, nguy hiểm và có phần chụp mũ; cũng gần như đánh giá nhân cách một người qua trang phục của người đó.

Chuyện  “chữ viết” – “nết người” không chỉ có ở nước ta. Có một giai thoại như thế này: Một lần ông Thống đốc một bang của nước Mỹ nhận được thư viết tay mời dự một buổi nói chuyện khoa học. Ông ta nhìn thấy chữ trong bức thư như gà bới liền nói: “Người có chữ viết thế này thì biết nói gì!” Đọc đến cuối thư,  ông ta mới biết rằng người viết bức thư đó chính là Albert Einstein. Mẩu chuyện nhỏ này không hàm ý một định lý đảo hay biện minh cho chữ xấu. Tiếp tục đọc

Advertisements