Toán học Nga, giả thuyết Poincaré và Perelman

Vietnamese and english version:

Vietnamese version:

Sức mạnh của nền Toán học hậu Xô Viết xuất phát từ sự phát triển tự thân và cô lập với giới bên ngoài. Tiếp tục đọc

Advertisements