Toán học và khoa học – Nguyễn Văn Tuấn

Gs Neal Koblitz (ĐH Washington) mới có một bài gọi là góp ý cho Viện toán cao cấp, nhưng thật ra bài viết cũng là những góp ý cho ngành toán học VN. Ông là một người rất có cảm tình với VN và từng có những đóng góp cho khoa học VN. Tôi đồng ý với hầu hết những gì ông viết. Ở đây, tôi chỉ muốn thêm vài ý chung quanh góp ý của ông dựa trên quan điểm khoa học thực nghiệm.

Vai trò quan trọng của toán học trong khoa học thì tôi nghĩ không có gì để bàn cãi. Toán học được xem là “hoàng tử” của khoa học, dù có không ít nhà toán học phê bình rằng toán hiện đại là một ngành vô dụng (“modern mathematics is completely useless”) mà tôi nghĩ là quá nặng nề. Toán học không hề vô dụng, chỉ có việc ứng dụng toán cỡ nào mà thôi. Nhưng vai trò của toán quan trọng cỡ nào thì còn tuỳ thuộc vào trình độ khoa học của một nước. Tiếp tục đọc

Advertisements